Welcome

ASP-Gdansk

Nic nie zastąpi wspólnej obecności przy stole. Czasu, który siedząc przy nim, poświęcamy sobie nawzajem. To najważniejszy punkt domostwa i jeden z najbardziej nacechowanych emocjonalnie, społecznie i kulturowo obiektów.

Zaaranżowana przez nas przestrzeń nawiązuje do idei wspólnego dyskutowania i wymiany doświadczeń podczas organizowanych wokół stołu spotkań. To nie tylko obiekt związany z codzienną aktywnością, ale też przyczynek do przenikających się procesów. To tu podczas dyskusji wpadają do głowy najlepsze pomysły, rodzi się kultura, zdarzają chwile, gdy wyraźnie widać wymianę myśli, przejście na inny poziom porozumiewania się. Dlatego projektant stołu i obiektów z nim powiązanych bierze na siebie odpowiedzialność za zachęcenie użytkowników do celebrowania ważnych momentów i pielęgnowania atmosfery. Jego dzieło ma nie tylko podkreślać walory posiłku, ale także pobudzać u uczestników spotkania twórcze myślenie i chęć dyskusji.

Podczas tego spotkania, przy zastawionych stołach, chcielibyśmy porównać opinie i doświadczenia, posłuchać pytań i odpowiedzi. Mamy nadzieję, iż stworzona przez nas przestrzeń stanie się miejscem wymiany doświadczeń, gdzie zarówno zwiedzający, jak i młodzi projektanci na równych prawach staną się beneficjentami takiego układu.

Jesteśmy z pozoru przypadkowym zbiorem osób, lecz mimo wszystko nasze projekty zostały pokazane razem. Pomimo znaczących różnic z punktu widzenia prac i zaplecza, łączy nas wspólne miejsce, które oddziaływuje na naszą twórczą działalność. Dla nas ASP w Gdańsku to kuźnia pomysłów, gdzie w rodzinnej atmosferze każdy ma możliwość poszukiwania własnej drogi. Powstają tu różne projekty: funkcjonalne i ergonomiczne, ale też konceptualne, bardziej ulotne. Nie wartościujemy dziś, które są lepsze. Wszystkie miały swój początek podczas dyskusji przy pracownianym stole.

Dziś zapraszamy do niego i was!

AROUND THE TABLE

design from Academy of Fine Arts in Gdańsk

Nothing can substitute collective presence at a table. The time that, sitting beside it, we devote to each other. It is the most important spot of a homestead and one of the most emotionally, socially and culturally marked objects.

The space arranged by us refers to an idea of the general discussion and exchange of experiences during the meetings organized around the table. It is not only an object involved in everyday activity but also a contribution to pervading processes. It is here that during discussions the best ideas come to mind, the culture is born, appear moments when an exchange of thoughts and a transition to another level of communication can be seen clearly. That is why the designer of table and objects connected with it takes the responsibility for encouraging its users to celebrate the important moments and cultivate the atmosphere. His work not only has to accent the quality of a meal, but also stimulate creative thinking and urge of discussion within the participants of a meeting.

During this meeting, by the laid tables, we would like to compare an opinions and experiences, listen to a questions and answers. We hope that the space created by us will become a place of exchange of experiences, where visitors as well as the young designers will become beneficiaries of this arrangement.

We are seemingly the random group of people, but nevertheless our projects were shown together. In spite of significant differences, as well as works and backgrounds are concerned, we are connected by one place that influences our creative activity. For us the Academy of Fine Arts in Gdańsk is the forgery of ideas, where in a family atmosphere everyone has a possibility to search for his own path. Today we do not evaluate, which are better. Each of them had its beginning by the workshop table.

Today we invite you to join us by it!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s